Minneord over Arne Steen-Paulsen

Lørdag 3. november døde Arne, 93 år gammel, med skoene på, antagelig klar for sin daglige spasertur i Bugårdsparken. Han etterlater seg sorg, savn og stor takknemlighet. Arne var læremesteren i økonomi for mange elever ved Sandefjord Handelsgymnas i flere tiår fra slutten av 1960-tallet. Oljealderen i norske økonomi ga behov for sindig undervisning i god ressursforvaltning. Med utdannelse fra Norges Handelshøyskole på 1950-tallet, og masterutdanning fra USA, var Arne spesielt godt rustet for å sikre et solid kunnskapsgrunnlag blant norske økonomer. Fagkunnskapen og formidlingen var en del av engasjement for medmennesker. Han var nær oss, helt til det siste. Interessert i våre liv, og lett å engasjere i samtaler om dagsaktuelle saker. Slik har vi som fikk være i hans krets til det siste, opplevd ham. Slik fikk mangfoldige elever også oppleve ham. En pedagog med innflytelse, ikke på grunn av posisjon og makt, men soliditet og interesse for dem rundt seg. Arne var også menighetsbyggeren. Det var stort engasjement i lokalbefolkningen som drev fram byggingen av Bugården menighet og Kirke på 1970-tallet, med vigsling i desember 1980. Arbeidet var vel organisert og effektivt. Arne og Vera, et solid team, var sentrale. Resultatet ble en levende menighet hvor Arne fylte sin plass og beriket fellesskapet helt til det siste. Kirkeforeningens arbeid fra årene før kirken ble bygget, etterlot seg økonomiske ressurser som helt til i dag har dannet ryggrad for menighetens levende arbeid med barn og unge og diakoni. Og forvaltningen av midlene, med klokskap og faglig innsikt, ble lenge ivaretatt av Arne. Noen av oss fikk være sammen med Arne i en samtalegruppe gjennom hans siste år. Vi husker tydelige svar når det var spørsmål om troens grunn, og læren om Guds rettferdighet. Men vi leste også utfordrende tekster, nye tanker om hvordan vi kan forstå livets skaper og Guds omsorg for oss. Det engasjerte. Arne gikk foran som vitne om Guds trofasthet og viktigheten av stadig åpenhet for nye erfaringer og mennesker der vi er. Vi vil savne vår læremester, venn, menighetsbygger, og undres på om vi kommer til å møte flere som Arne Steen Paulsen. Vi lyser fred over Arnes gode minne. Oddvar Thorsen, Per Ramberg og Ivar Pettersen

    DEL
{{score.total_count}}
Minneord over Ivar Hov
Minneord over Ivar Hov
Minneord over Hugo Lande
Minneord over Hugo Lande
Minneord over Odd Vidar Eriksen
Minneord over Odd Vidar Eriksen
Minneord over Ole Johs. Brunæs
Minneord over Ole Johs. Brunæs
Minneord over Torbjørn Thorstensen
Minneord over Torbjørn Thorstensen
Minneord over Karsten Jakobsen
Minneord over Karsten Jakobsen
Minneord over Elin Eriksen
Minneord over Elin Eriksen
Minneord over Arvid Flakstad
Minneord over Arvid Flakstad
Minneord over Jan Erik Arna
Minneord over Jan Erik Arna
Minneord over Liv Corneliussen
Minneord over Liv Corneliussen
Minneord over Astrid Linnea Hasle
Minneord over Astrid Linnea Hasle
Minneord over Gunnar Hallenstved
Minneord over Gunnar Hallenstved