Minneord over Gunnar Hallenstvedt

Advokat Gunnar Hallenstvedt har hengt fra seg sin kappe for siste gang. Etter kun få måneder - i en alder av 64 år - måtte han gi tapt mot kreftens brutalitet. Alle kamper vinnes ikke i livets lotteri, spesielt de som utspilles på arenaer man selv ikke behersker. Kreftcellenes overraskende og uforståelige herjinger bryr seg ikke om norske lover og forskrifter, korrekte rettshenvisninger og overbevisende prosesskrift – en arena som Gunnar behersket til fulle, men til ingen nytte i livets domsavgjørelse. En advokats suksess måles ofte i attraktive klienter, seiere i rettsapparatet og honorarer. Gunnar var en ener på mer enn det; han hadde også en helt egen evne til å bry seg om sine klienter. Han bød på seg selv, hadde en lun humor og gjorde sine klienter gode. Han var intens jobbende, kreativ og fant ofte nye løsninger som forente og løste opp fastlåste posisjoner. Men Gunnar var samtidig krevende korrekt og utholdende i sak, ikke bare overfor sine egne klienter – men også som motpart. Som samtalepartner og forebyggende konfliktløser, var Gunnar om mulig enda bedre. Han behersket den vanskelige kunst å utarbeide til tider komplekse avtaleverk som overrasket partene i sin tydelighet og udiskutable fortolkning. Det er et stort tomrom etter Gunnar. Han rakk noen få år uten kappe, men det var ikke slik han hadde tenkt sitt otium. Trøsten er at han parallelt med sitt arbeid i alle år evnet å kombinere et utall av familiære reiser og opplevelser. Men årene med sin familie og venner i godt voksen alder ble likevel for få. Våre tanker går til Gunnars alltid oppofrende kone Solveig, deres to barn og barnebarn, som nå må forholde seg til det uforståelige i livets skjøre gang. En dypfølende takk for de årene vi fikk høste av hans gjerning. Rolf-Henning Blaasvær

    DEL
{{score.total_count}}
Minneord over Astrid Linnea Hasle
Minneord over Astrid Linnea Hasle
Minneord over Gunnar Hallenstved
Minneord over Gunnar Hallenstved
Minneord over Gunnar Hallenstvedt
Minneord over Gunnar Hallenstvedt
Minneord over Arne Steen-Paulsen
Minneord over Arne Steen-Paulsen
Minneord over Eli Antonsen og Kjell Hansen
Minneord over Eli Antonsen og Kjell Hansen
Minneord over Laila Stein
Minneord over Laila Stein
Minneord over Olav Eggen
Minneord over Olav Eggen
Minneord over Liv Holtan
Minneord over Liv Holtan
Minneord over Bjørn Kvarenes
Minneord over Bjørn Kvarenes
Minneord over Bjørn Kvarenes
Minneord over Bjørn Kvarenes
Minneord over Bjørn Kvarenes
Minneord over Bjørn Kvarenes
Minneord over Bjørn Kvarenes
Minneord over Bjørn Kvarenes