Minneord over Arvid Flakstad

Det var med stor sorg vi mottok beskjed om at Arvid Flakstad døde den 21.12.2018. Helt til det siste var Arvid en krumtapp i det betydelige frivillighetsarbeid som Kamfjordhjemmets Venner (KV) har drevet på Kamfjord helt siden oppstart i 2011. Han har hele tiden vært med i styret for KV, har hatt sin egen søndagskafé gruppe, har drevet kino og vært aktiv på mange ulike områder. Det vi spesielt vil huske han for var «snekkerbua» som ble en virksomhet kun rettet mot menn. Her ble det produsert fuglekasser og redskapskasser, men det å få produsert noe var av mindre betydning. Arvid hadde en fantastisk evne til å komme i kontakt med personer som ofte har tunge dager. Når det kom til kaffekos med gode historier fikk Arvid utfolde seg med de mange gode egenskaper han hadde. Også som medlem av Odd Fellow loge nr. 48 Færder tilførte Arvid både økonomiske og menneskelige ressurser til KV. Hans kjære Helen har også vært en trofast bidragsyter, og sammen har de vært til uvurderlig betydning med å skape gode øyeblikk for de som trenger det mest. Blant beboere, ansatte og oss i KV blir det et stort savn etter Arvid Flakstad. Vi lyser fred over hans gode minne. Ragnar Klavenes

    DEL
{{score.total_count}}
Minneord over Odd Pedersen
Minneord over Odd Pedersen
Minneord over Solveig Lohne
Minneord over Solveig Lohne
Minneord over Terje Granerød
Minneord over Terje Granerød
Minneord over Ivar Hov
Minneord over Ivar Hov
Minneord over Hugo Lande
Minneord over Hugo Lande
Minneord over Odd Vidar Eriksen
Minneord over Odd Vidar Eriksen
Minneord over Ole Johs. Brunæs
Minneord over Ole Johs. Brunæs
Minneord over Torbjørn Thorstensen
Minneord over Torbjørn Thorstensen
Minneord over Karsten Jakobsen
Minneord over Karsten Jakobsen
Minneord over Elin Eriksen
Minneord over Elin Eriksen
Minneord over Arvid Flakstad
Minneord over Arvid Flakstad
Minneord over Jan Erik Arna
Minneord over Jan Erik Arna