Minneord over Karsten Jakobsen

Det var med stor sorg vi mottok budskapet om at professor Karsten Jakobsen døde 8. januar, 90 år gammel. Venner og kolleger ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet er etterlatt i dyp takknemlighet over hans helt avgjørende bidrag til hva vår institusjon er i dag. Jakobsen tok realartium i 1947. Sin sivilingeniørutdannelse fikk han i Edinburgh gjennom Luftforsvaret, der han tjenestegjorde til 1963. Han forlot Luftforsvaret som major, og begynte som stipendiat ved daværende NTH. Der tok han graden dr.ing. Senere arbeidet han som forsker og avdelingsleder ved SINTEF, inntil han i 1982 ble professor ved NTH. Han var rektor ved NTH i perioden 1990-1993 og rektor ved Universitetet i Trondheim (UNIT) i perioden 1993-1995. Han var meget aktiv i etableringen av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Etableringen av NTNU trådte i kraft fra 1. januar 1996, og Jakobsen fungerte som rektor i en overgangsfase fra 1. januar 1996 ut april måned samme år. Karsten Jakobsen var også preses i Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab fra 2000 til 2004. For sin innsats med etableringen av NTNU ble han i 2002 slått til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden, og i 2011 ble Jakobsen tildelt Gunnerusmedaljen. Karsten Jakobsen våget å være visjonær og fikk se sin visjon materialisere seg da NTNU ble opprettet i 1996. Norge fikk et universitet med en tverrfaglig dimensjon i tillegg til den tidligere strengt disiplinorienterte. Helheten fikk en sterkere betoning, og Jakobsens tiltredelseserklæring som første rektor var at vi skulle utvikle et samfunnsengasjert og internasjonalt orientert universitet. Under visjonen «Kunnskap for en bedre verden» arbeider hans etterfølgere ved NTNU med å realisere disse ambisjonene hver eneste dag. Gunnar Bovim Rektor, NTNU Anne Borg Prorektor for utdanning, NTNU

    DEL
{{score.total_count}}
Minneord over Ivar Hov
Minneord over Ivar Hov
Minneord over Hugo Lande
Minneord over Hugo Lande
Minneord over Odd Vidar Eriksen
Minneord over Odd Vidar Eriksen
Minneord over Ole Johs. Brunæs
Minneord over Ole Johs. Brunæs
Minneord over Torbjørn Thorstensen
Minneord over Torbjørn Thorstensen
Minneord over Karsten Jakobsen
Minneord over Karsten Jakobsen
Minneord over Elin Eriksen
Minneord over Elin Eriksen
Minneord over Arvid Flakstad
Minneord over Arvid Flakstad
Minneord over Jan Erik Arna
Minneord over Jan Erik Arna
Minneord over Liv Corneliussen
Minneord over Liv Corneliussen
Minneord over Astrid Linnea Hasle
Minneord over Astrid Linnea Hasle
Minneord over Gunnar Hallenstved
Minneord over Gunnar Hallenstved