Minneord over Ole Johs. Brunæs

Vestfold Høyres tidligere stortingsrepresentant Ole Johs. Brunæs har gått bort vel 83 år gammel. Ole Johs. sto i en god tradisjon for Høyrerepresentanter fra vårt fylke. Meget solid bakgrunn fra næringsliv, ispedd lokalpolitikk før en lang vakt i rikspolitikken frem til 2001. Hans næringslivsbakgrunn fra en av Sandefjords hjørnestensbedrifter Framnæs Mek. Verksted, ikke minst gjennom utfordrende tider for verkstedet i slutten av 70-årene og begynnelsen av 80-årene, var en mer enn god ballast å ta med seg inn i rikspolitikken. Han hadde gått gradene på Framnæs fra 1967 til han endte som administrerende direktør i 1986. En karriere for sivilingeniøren fra NTH som ble lagt merke til. I tillegg hadde han fremtredende tillitsverv fagpolitisk gjennom å lede Norsk Arbeidsgiverforenings( senere NHO) avdeling i Vestfold fra 1984-89, samt sitte i foreningens sentralstyre. Ole Johs.egnet seg godt også for partipolitikk. En lun væremåte. Empatisk i møtet med kolleger og medmennesker. Alltid søken etter konstruktive løsninger. Gode faktakunnskaper og en sterk yrkesbakgrunn. Uselvisk i sitt arbeid. Det var sakene og partiet som var viktig for ham, ikke egen eksponering. Et eksempel til etterfølgelse i en tid hvor politikkutøvelse blir stadig mer personfokusert. Ole Johs. startet i sosialkomiteen i sin første periode og satt sine 2 siste perioder i samferdselskomiteen. Samferdselskomiteen lå selvsagt nærmere hans interesse for næringslivets rammebetingelser, ikke minst med hans bakgrunn i styret for Sandefjord Lufthavn i lufthavnens pionertid. Men han refererte flere ganger for meg også til tiden i sosialkomiteen som meget nyttig for å se politikken fra den mykere siden. Eller verdiskapingens formål som han en gang formulerte det. Hans tid i samferdselskomiteen falt sammen med både planlegging og etter hvert gjennomføring av de store veiprosjektene på E18 gjennom vårt fylke. Høyre var riktignok i opposisjon i mesteparten av hans tid i rikspolitikken, men det forhindret ham ikke i å være en sterk stemme i debatten. Klar og tydelig. Det samme var tilfelle både før, under og etter byggingen av ny storflyplass på Gardermoen og Gardermobanen. Dette var prosjekter som krevet et mest mulig samlet Storting og Ole Johs sin stemme var en klar røst fra opposisjonen, ikke kun for å kritisere, men for å få til gode løsninger. Det var et adelsmerke ved hans politiske virksomhet. Jeg avløste Ole Johs som representant for Sandefjord og Vestfold høsten 2001. Han gjorde alt han kunne for å legge forholdene til rette for at jeg kunne komme godt i gang med arbeidet for Vestfold. Siden var han alltid opptatt av hvordan det gikk med meg, og vi hadde jevnlig kontakt. I saker som var viktige for partiet og for fylket ga han sine meninger og råd. Det er slik jeg husker ham best: Når det stormet for partiet, så kom det oppmuntrende mailer om ikke å gi seg. Gikk det bra så kom det honnør. Men det kom også konstruktiv kritikk, når han oppfattet at vi isolerte oss i glasshuset og ikke skjønte hva som foregikk på grasrota. Han var en god lytter, kjente mange fra både politikk og næringsliv og traff ofte nerven i de politiske sakene. Ikke minst de med lokalt tilsnitt. Derfor var det viktig for oss i fylkespartiet å kunne lytte til ham. Nå kan vi ikke det lenger. Vi står tilbake med vår sorg, men også med vår glede over å ha kjent og samarbeidet med et så tvers gjennom samfunnsengasjert menneske. Ole Johs. Brunæs har gjort mer enn gagns arbeid for både næringsliv og i norsk politikk. Vi er derfor mange som i ærbødighet bøyer våre hoder ved hans bortgang. Våre tanker går nå til hans familie og vi er takknemlige for all den tid vi fikk låne ham. Fred over hans gode minne! På vegne av Vestfold Høyre Svein Flåtten

    DEL
{{score.total_count}}
Minneord over Odd Pedersen
Minneord over Odd Pedersen
Minneord over Solveig Lohne
Minneord over Solveig Lohne
Minneord over Terje Granerød
Minneord over Terje Granerød
Minneord over Ivar Hov
Minneord over Ivar Hov
Minneord over Hugo Lande
Minneord over Hugo Lande
Minneord over Odd Vidar Eriksen
Minneord over Odd Vidar Eriksen
Minneord over Ole Johs. Brunæs
Minneord over Ole Johs. Brunæs
Minneord over Torbjørn Thorstensen
Minneord over Torbjørn Thorstensen
Minneord over Karsten Jakobsen
Minneord over Karsten Jakobsen
Minneord over Elin Eriksen
Minneord over Elin Eriksen
Minneord over Arvid Flakstad
Minneord over Arvid Flakstad
Minneord over Jan Erik Arna
Minneord over Jan Erik Arna