Minneord over Ivar Hov

Det er med sorg og vemod vi har mottatt meldingen om at vår gode venn og tidligere kollega, Ivar Hov, har gått bort etter lang tids sykdom. Ivar jobbet nesten hele sitt yrkesaktive liv som lærer og senere rektor ved Skiringssal folkehøyskole i Sandefjord. Han ble første gang ansatt som lærer ved skolen i 1957, med fast ansettelse fra 1960. Fra 1976 til 1993 var han rektor på den samme skolen. I alle disse 36 årene gjorde han et viktig og betydningsfullt arbeid til beste for folkehøyskolen, elevene og for personalet. Etter at han gikk av som rektor i 1993 og fram til han gikk av med pensjon, arbeidet han som konsulent for Utdanningsavdelingen i Vestfold fylkeskommune, med arbeidssted Sandefjord videregående skole. Det var lett å bli venn med Ivar. Med sitt lune, humoristiske vesen og sitt åpne sinn møtte han alle mennesker rundt seg på en varm og vennlig måte. Det var lett å være kollega med Ivar. Han var alltid klar til å hjelpe, støtte og oppmuntre. Som rektor hadde han god oversikt over, og kontroll med, budsjett og regnskap og med den generelle driften av skolen. Han var alltid omsorgsfull overfor kollegaer, og hadde ofte en god replikk eller en underfundig kommentar på lager, til glede for elever og ansatte, venner og familie. Som rektor hadde han en utpreget demokratisk lederstil. Det var et godt grunnlag for de viktige prosessene vi gjennomførte for kontinuerlig å kunne utvikle skolen i takt med tida. Det var lett å være elev med Ivar som rektor. Empati og evne til innsikt i unge menneskers liv bidro til at han var godt likt både som pedagog og som leder. Han var lyttende og snill, samtidig som han var tydelig på hvor grensene skulle settes i en folkehøyskolehverdag. Gjennom sitt virke som rektor på Skiringssal bidro han, sammen med resten av personalet, til at tusenvis av elever fra hele landet fikk et godt og minnerikt år ved folkehøyskolen i Sandefjord. Ivar var syk de siste årene av sitt liv, men utad bar han sykdommen med en stor grad av verdighet. Typisk for ham var at når vi snakket med ham om sykdommen som preget ham, uttrykte han alltid at det var mange som hadde det verre enn ham. Ivar etterlater dype og gode spor fra sin gjerning til beste for andre. Tankene våre går i disse dager til Sigdis og familien. Olav Finne Erling Olav Tvedten

    DEL
{{score.total_count}}
Minneord over Ivar Hov
Minneord over Ivar Hov
Minneord over Hugo Lande
Minneord over Hugo Lande
Minneord over Odd Vidar Eriksen
Minneord over Odd Vidar Eriksen
Minneord over Ole Johs. Brunæs
Minneord over Ole Johs. Brunæs
Minneord over Torbjørn Thorstensen
Minneord over Torbjørn Thorstensen
Minneord over Karsten Jakobsen
Minneord over Karsten Jakobsen
Minneord over Elin Eriksen
Minneord over Elin Eriksen
Minneord over Arvid Flakstad
Minneord over Arvid Flakstad
Minneord over Jan Erik Arna
Minneord over Jan Erik Arna
Minneord over Liv Corneliussen
Minneord over Liv Corneliussen
Minneord over Astrid Linnea Hasle
Minneord over Astrid Linnea Hasle
Minneord over Gunnar Hallenstved
Minneord over Gunnar Hallenstved