Minneord over Terje Granerød

Det var med sorg og vemod mannskoret stilte i kordress og sløyfe i Orelund Kapell på tirsdag 23.april for å delta i vår sangerbrors Terje Granerøds bisettelse. Det var med sjokk vi hadde mottatt budskapet at Terje hadde sovnet inn like før påske, 70 år ung. Jeg som sidemann til Terje i annenbassen,- og koret forøvrig, føler en uendelig tomhet etter den glade, humørfylte sangeren med sine "sprell" opp igjennom årene. Jeg har vært hans sidemann siden 1983, - men da hadde Terje allerede vært korsanger i syv år. Terje tok tidlig del i styre og stell av koret. I en årrekke med verv som styremedlem,sekretær. kasserer og tre år som "Formann". De siste år som stemmefører i 2.Bassene. Terje var i mange år korets representant i "Kurbadets Venner", noe han likte å være med på. Det blir rart nå uten Terjes kommentarer og småprat under stemmeøvelsene, til noen ganger irritasjon for andre sangere,- og dirigent,- men det var slik Terje var. Han tok alltid del i korets arrangementer og aktiviteter, som konserter ,torskemiddager og jubileum, med innlevelse og humør. På korets 165. årsjubileum , sist høst, ble Terje tildelt Norges Korforbunds hederstegn for 40 års tjeneste for Sangen. Han hadde også korets høye utmerkelse, Hederskorset etter 25 år som medlem. Sangerbrødrenes tanker går til hans to sønner, Anders og Henrik og deres familier, som Terje snakket mye om og satte stor pris på. Vi vil få være med og lyse fred over Terjes minne. Til deg Terje, slik vi sang til slutt ved bisettelsen: "You´ll never walk alone......." Den siste sangerhilsen fra sangerbrødre i Sandefjords Sangforening , ved din sidemann i "bassen",- Jon Berggreen.

    DEL
{{score.total_count}}
Minneord over Odd Pedersen
Minneord over Odd Pedersen
Minneord over Solveig Lohne
Minneord over Solveig Lohne
Minneord over Terje Granerød
Minneord over Terje Granerød
Minneord over Ivar Hov
Minneord over Ivar Hov
Minneord over Hugo Lande
Minneord over Hugo Lande
Minneord over Odd Vidar Eriksen
Minneord over Odd Vidar Eriksen
Minneord over Ole Johs. Brunæs
Minneord over Ole Johs. Brunæs
Minneord over Torbjørn Thorstensen
Minneord over Torbjørn Thorstensen
Minneord over Karsten Jakobsen
Minneord over Karsten Jakobsen
Minneord over Elin Eriksen
Minneord over Elin Eriksen
Minneord over Arvid Flakstad
Minneord over Arvid Flakstad
Minneord over Jan Erik Arna
Minneord over Jan Erik Arna