Minneord over Odd Pedersen

Det var med sorg i stemmen da vår dirigent Harald Stickler fortalte oss på sangøvelsen, at Odd Pedersen var død. Enda en gang skulle vi synge en Sangerbroder fra livets toner og over til det siste hvilested, - inn i en ny toneart! Følelsen var både vond og vakker på en gang da vi sang vår venn ut av Ekeberg Kapell med Nils Ferlins tekst: «Men går jag över ängarna där himmelen är vid…» - det avsluttet en vakker og nær seremoni. Vi visste at Odd var til medisinsk behandling, men at han skulle dø fra oss midt i våren, tenkte vi ikke på. Han ville ikke snakke om sykdommen sin. Den tilhørte han. Han ville heller glemme seg selv den korte stunden øvelsen varte, være til stede med hele seg! Og sangerne levde usynlig ved siden av og følte med ham i sorgen. Odd kom og gikk når det var riktig for han. Koret betydde mye! Han gledet seg så veldig til konsertene og alt det vakre vi hadde øvet inn! Gruppa ved siden av og rundt Odd var trygge på hvordan 2. tenorstemmen skulle fremføres. Etter mange år i byens janitsjarkorps-miljø visste han hvor viktig samspillet var. Han var en musikalsk, tonesterk og god stemmefører for oss. Sangforeningen ga ham et Mannskor. Nå har vi opplevd å sitte på øvelsen uten Odd og vi savner hans lune vesen. Da vi hørte Livs gode minneord for Odd i kapellet, ble vi rørt til tårer alle mann, og det ble vanskelig å se noter og tekst da vi sang. Vi takker for det Odd har betydd for oss i Sandefjords Sangforening, og så får vi som står tilbake sende en takk til Vår Herre som lot oss få ha ham som venn og god tonefølge i mange år! Ole Johnny Sukken, også på vegne av 2. tenorene

    DEL
{{score.total_count}}
Minneord over Odd Pedersen
Minneord over Odd Pedersen
Minneord over Solveig Lohne
Minneord over Solveig Lohne
Minneord over Terje Granerød
Minneord over Terje Granerød
Minneord over Ivar Hov
Minneord over Ivar Hov
Minneord over Hugo Lande
Minneord over Hugo Lande
Minneord over Odd Vidar Eriksen
Minneord over Odd Vidar Eriksen
Minneord over Ole Johs. Brunæs
Minneord over Ole Johs. Brunæs
Minneord over Torbjørn Thorstensen
Minneord over Torbjørn Thorstensen
Minneord over Karsten Jakobsen
Minneord over Karsten Jakobsen
Minneord over Elin Eriksen
Minneord over Elin Eriksen
Minneord over Arvid Flakstad
Minneord over Arvid Flakstad
Minneord over Jan Erik Arna
Minneord over Jan Erik Arna