Vit hva dere gjør med skolesekretærene. Politikerne tar en beslutning mot bedre vitende.

Hans Christian Zeiner-Thorbjørnsen

Hans Christian Zeiner-Thorbjørnsen Foto:

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Skolenes støttefunksjoner er svært viktige for å sikre elevene den oppfølgingen og den opplæringen de har krav på. Det er derfor skremmende at Høyre støtter forslaget fra Rådmannen om å skjære ned på skolesekretærene.

Hovedutvalgsleder for kunnskap og oppvekst Anne Strømøy skriver i et leserinnlegg i Sandefjords Blad at Høyre vil opprettholde rådmannens forslag til kutt i merkantile stillinger. Det betyr med andre ord at det stor fare for at forslaget blir vedtatt mot bedre vitende. Forslaget er et eksempel på hvordan dårlige og faglig uforsvarlige prioriteringer kan oppstå når kommuneøkonomien er knapp og manglende forståelse for hvor viktig støttefunksjonene er i en skolehverdag.

Som leder for Skolelederforbundet i Vestfold i Telemark får jeg nå henvendelse på henvendelse fra skoleledere i flere av fylkets kommuner. Alle har et fellestrekk – lederne er bekymret. Store kutt, avlyste oppussingsprosjekter, nedlegging av skoler og barnehager og kutt i administrative stillingsressurser er virkeligheten mange skoleledere står overfor.

En skolesekretær er en av rektors, mellomledernes og lærernes viktigste samarbeidspartnere. Av faste arbeidsoppgaver en skolesekretær har i dag kan vi nevne: posthåndtering, arkivering, svare telefoner, gjøre innkjøp, påse at kopimaskiner fungerer, økonomihåndtering i økonomisystem, saksbehandling i personalsaker, elevsaker, koordinering av skoleskyss, bistå i gjennomføring av eksamen, skrive vitnemål, koordinere og bistå i gjennomføring av sosiale aktiviteter, delta på møter, diverse vaktmesteroppgaver. En av skolesekretærene i Sandefjord som blir berørt sier hun har det største førstehjelpsskrinet som er å få tak i utstyrt for det tenkelige og utenkelige som kan skje i løpet av en skoledag. Det er ofte skolesekretæren som trøster, plastrer, trygger, ringer hjem til mor og far, løser små og store verdensproblemer.

Vi har liten tro på at en «pool» av skolesekretærer kan håndtere oppgavene som det en stedbunden sekretær kan. Strømøy viser til at kontaktlærerne kan bidra til å løse behovet for å vise omsorg for elevene. Som om de ikke allerede gjør det de kan innenfor de rammene de har som både lærere og kontaktlærere. Erfaringer fra andre kommuner er at dette blir oppgaver som blir pålagt at rektor må løse innenfor gitte rammer. Det vil si at rektor og de andre skolelederne i tillegg til alle andre oppgaver som pedagogiske ledere skal løse disse. Sånt blir det ikke bedre læring av og bedre resultater. Tvert om!

Det er skolesekretærene og ledelsen som sammen må finne fram til en arbeidsfordeling som gjør at lederne kan bruke tid på pedagogisk ledelse og kvalitetssikring av elevenes læringsutbytte, og ikke bare på administrasjon og forefallende oppgaver. Denne løpende arbeidsfordelingen, tilpasset det som til enhver tid skal prioriteres, må skje i «sanntid» på skolene, fordi hver skole og hver skoledag er forskjellig. Hvis rektor og skolen ikke har en fast sekretær, men må sende en bestilling til en sentral enhet i kommunen for hver bidige sak, kommer mye til å gå i stå, rett og slett.

Vår klare oppfordring til politikerne i Sandefjord, er følgende: Vit hva dere gjør. I Sandefjords tilfelle tar nå politikerne en endelig beslutning mot bedre vitende.

Skolelederforbundet sentralt jobber aktivt med å påvirke regjeringen til å styrke kommuneøkonomien, men et slikt arbeid er tidkrevende og ikke noe elevene rekker å vente på. I mellomtiden trenger vi ansvarlige kommunepolitikere som gjør sitt beste for å skjerme elevene fra kutt som vil svekke opplæringstilbudet deres. Det er mulig rådmannen på sitt kontor og Høyre ikke skjønner hvor viktig det er å ha sekretærene på skolene. Samtidig regner jeg med at det nå ikke er til å misforstå at vi skoleledere er dypt uenige i dette kuttforslaget.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken