På tokt for en god barndom

Stiftelse setter vold og overgrep mot barn på dagsorden.