Gamle toalettanker lekker. Gråvann sendes ut i sjøen uten rensing. Nå må anlegget på Vøra skiftes ut.

To av tankene som fylles med toalettkloakk på Vøra camping og badestrand, er ikke godkjente etter dagens krav. Et nytt renseanlegg koster kommunen en drøy million kroner.