Gå til sidens hovedinnhold

Nå får eiendomsmeglerne nye regler for hussalg utenfor markedet

Artikkelen er over 3 år gammel

– Vi har laget nye retningslinjer for å bidra til en tryggere handel og større tillit til eiendomsmeglerne, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

(Vestviken 24)

Stadig flere boliger selges uten at de markedsføres på det åpne markedet. Dette vil meglernes eget forbund nå regulere med nye retningslinjer for det de kaller «off market» salg av eiendom.

– Det har i høst blitt satt søkelys på salg av eiendom som skjer uten åpen markedsføring - såkalte «off market» salg. Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) har derfor utarbeidet nye retningslinjer som vil gjelde for alle eiendomsmeglere MNEF (medlem i NEF). Retningslinjene klargjør grensene for denne type transaksjoner, eiendomsmeglerens rolle og ansvar som rådgiver og risikoen for selger ved å avstå fra åpen markedsføring, heter det i en pressemelding.

LES OGSÅ: Eie blir en storaktør – åpner sitt fjerde kontor i Vestfold

Dette skal begrenses

– Den klare hovedregelen er at eiendomssalg gjennom eiendomsmegler skjer ved åpen markedsføring. Med de nye retningslinjene vil NEF begrense bruken av salg «off market» til et absolutt minimum, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Retningslinjene klargjør grensene for salg «off market», og tydeliggjør eiendomsmeglers rolle og ansvar som rådgiver og selgers risiko ved salg «off market».

– Dette vil bidra til en tryggere handel, og tillit til at eiendomsmegleren gir uavhengige råd som sikrer forbrukernes interesser, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

LES OGSÅ: Nå jakter utenbys investorer på næringseiendommer her

Her er retningslinjene:

1. Åpen markedsføring som hovedregel

Eiendomssalg gjennom eiendomsmegler bør skje ved åpen markedsføring, og eiendomsmegler bør anbefale kunden å legge eiendommen ut for salg i det åpne markedet.

Salg «off market» kan brukes i spesielle tilfeller. Dette kan for eksempel være når kunden ønsker diskresjon, eller har behov for raskt salg som følge av for eksempel endrede skatteposisjoner.

Hvis selgeren er i en spesiell sårbar situasjon, skjerpes eiendomsmeglerens omsorgs- og rådgivningsplikt.

2. Der selger ønsker å selge «off market»

Eiendomsmegleren bør som utgangspunkt fraråde selger å avstå fra å markedsføre eiendommen i det åpne markedet.

Dersom selgeren likevel ønsker å selge «off market», må eiendomsmegleren gi informasjon til kunden om hvilke ulemper og konsekvenser et slikt salg kan ha. Særlig må eiendomsmegleren redegjøre for at man ved salg «off market» ikke vet om man oppnår markedspris for eiendommen.

I tråd med god meglerskikk må eiendomsmegleren også forsikre seg om at selgeren har forstått konsekvensene ved et eventuelt «off market»-salg.

3. Oppdragsavtale og salgsoppgave

Ved salg fra forbruker skal det foreligge skriftlig oppdragsavtale jf. eiendomsmeglingsloven. § 6-4. Dersom selger tross fraråding ønsker å selge «off market» bør dette beskrives i oppdragsavtalen.

Eiendomsmegler må jf. eiendomsmeglingsloven § 6-7 innhente, kontrollere og videreformidle alle lovpålagte opplysninger, og salgsoppgave skal være utarbeidet før eiendommen tilbys til interessenter.

4. Prisfastsettelse

Vurdering av eiendommens verdi inngår som utgangspunkt i eiendomsmeglers rådgivningsplikt også ved salg «off market». Prisfastsettelsen skal være basert på en forsvarlig faglig vurdering og befaring av eiendommen, og skal kunne dokumenteres.

5. Hvitvasking

Dersom eiendommer selges «off market» må eiendomsmegler gjøre en særlig risikovurdering etter hvitvaskingsregelverket.

6. Dokumentasjon

Ved et salg «off market» må eiendomsmegler i henhold til det som fremgår ovenfor kunne dokumentere:

■ Rådgivningen til kunden

■ Salgsstrategi

■ Prisfastsettelsen

NEF oppfordrer foretakene til å lage rutiner for salg «off market» i tråd med NEFs retningslinjer.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.