(Vestviken 24)

KPMGs topplederundersøkelse, CEO Outlook 2017, har en egen nordisk del. Selskapet har i tillegg utført en norsk lederundersøkelse som gir enda mer innsikt. Undersøkelsene gir mange spennende funn, og de er ganske entydige.

Bekymret for konkurrenter

– Lederne vil rigge for vekst gjennom investeringer i ny teknologi og utvikling av nye forretningsmodeller. Mens 45 prosent av de globale lederne frykter de ikke vil klare å være i forkant, er hele 76 prosent av de nordiske lederne bekymret for at konkurrenter vil komme dem i forkjøpet, forteller Siv Karlsen Moa, partner og revisor i KPMG Vestfold.

LES OGSÅ: Stadig flere jobber digitaliseres: Uten utdannelse faller du lett utenfor

Bedriftsledere forteller i undersøkelsene at økt konkurranse er deres største utfordring, etterfulgt av tilgang på kompetanse og endringer i rammevilkår.

Undersøkelsene er interessante nå, blant annet fordi oktober er Nasjonal sikkerhetsmåned, en årlig dugnad hvor virksomheter i offentlig og privat sektor går sammen for å øke oppmerksomheten, og styrke kunnskapen, om informasjonssikkerhet.

Dette gjør det ekstra aktuelt å se nærmere på norske og nordiske virksomheters fokus og ambisjoner knyttet til teknologi, innovasjon og cybersikkerhet.

Mer digitalt modne

– Det er interessant å se at nordiske ledere er såpass opptatt av å utvikle virksomhetenes teknologi. Det er et tegn på at de har blitt mer digitalt modne og forstår at ny teknologi og digital disrupsjon utfordrer deres forretningsmodeller, poengterer Karlsen Moa.

LES OGSÅ: Nokas satser på digitalisering – men veksten gjør at de ikke blir færre ansatte

Digitalisering er ikke et mål i seg selv, men et hjelpemiddel for å oppnå økt salg, økt lønnsomhet, samt utvikling av nye produkter/tjenester. Virksomhetene må henge med og utnytte de mulighetene teknologiutviklingen skaper, samtidig som de må håndtere nye risikoforhold blant annet knyttet til cybersikkerhet/sårbarhet.

Antall globale toppledere som føler at bedriften er godt forberedt på cyberhendelser har økt fra 25 prosent i 2016 til 42 prosent i 2017. På nordisk nivå mener 45 prosent at de er godt forberedt på et eventuelt angrep. Ser vi kun på de norske tallene er bare en av tre trygge på at beredskapen er god nok.

– Ni av ti norske selskaper planlegger å øke investeringene i cybersikkerhet. Det er godt over det globale snittet på 66 prosent. Det lover godt for videre vekst og utvikling på området, mener  KPMGs Siv Karlsen Moa.