– Fokuserer for mye på vekstbedrifter

Høyskolelektor Tor Haugnes hos Handelshøyskolen BI frykter at fokuset på vekstbedrifter går på bekostning av oppmerksomheten de andre bedriftene får.

Høyskolelektor Tor Haugnes hos Handelshøyskolen BI frykter at fokuset på vekstbedrifter går på bekostning av oppmerksomheten de andre bedriftene får. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Tor Haugnes på BI mener at altfor mange bedrifter får ufortjent lite oppmerksomhet fordi de havner i skyggen av vekstbedriftene.

DEL

(Vestviken 24) Vestfold er i toppsjiktet når det gjelder antall gasellebedrifter per 10.000 innbygger. Men vi skal være forsiktige med å la fokuset på vekstbedriftene ta overhånd, mener høyskolelektoren fra Handelshøyskolen BI.

– All ære til de som får til å vokse fort, men vi har hengt oss altfor mye opp i rangering av vekstbedrifter. Det er et underlig fokus, sier høyskolelektor Tor Haugnes hos Institutt for innovasjon og økonomisk organisering på Handelshøyskolen BI.

Les også: Gaseller slår seg sammen for å øke kompetansen

LES FLERE SAKER PÅ VESTVIKEN24.NO

To typer oppstartsbedrifter

Gaselle er Dagens Næringsliv sin årlige kåring av vekstbedrifter. Kriteriene for å bli gasellebedrift er blant annet at selskapet minst har doblet omsetningen de fire siste årene, har unngått negativ vekst og har et positivt samlet driftsresultat.

Kun Oslo, Rogaland, Sogn og Fjordane og Finnmark har flere gasellebedrifter per 10.000 innbygger enn Vestfold.

Haugnes påpeker at det fins to typer oppstartbedrifter:

Vekstbedriftene som måles ut i fra vekst i omsetning, resultat og antall ansatte. Og levebrødsbedrifter som i all hovedsak dekker gründerens lønn og utgifter, og som kan eksistere lenge uten å kunne skilte med veksten som kreves for en gasellebedrift.

– Rangering av vekstbedrifter bygger på det klassiske amerikanske begrepet scaling, der man skalerer bedriften for økt vekst og avkastning til investorene. Men det er levebrødsgründere det er helt klart flest av, men de får ufortjent lite oppmerksomhet, sier Haugnes.

– Om vi kun henger oss opp i vekstbedriftene vil omstilling i Norge ikke lykkes. Jeg ønsker mer fokus på etterspørselsbedriftene. Det er ikke skalering som skaper nye arbeidsplasser, sier Haugnes.

Mener begge ivaretas i Vestfold

Regionsdirektør Kristin Saga i NHO Vestfold forteller at det i Vestfold har vært en bekymring for det motsatte av Haugnes sin bekymring; at det har vært for lite fokus på vekstbedriftene i fylket.

– Derfor var det spennende å se at Vestfold lå så godt an i årets gasellekåring. Men vi har også snakket mye om at vi ikke må få for mye fokus på vekstbedriftene som går på bekostning av arbeidet med levebrødsbedriftene, sier Saga.

Hun viser til at det er en rekke virkemidler og arenaer som retter seg mot levebrødsbedriftene i Vestfold.

BEGGE DELER: Regionsdirektør Kristin Saga i NHO Vestfold påpeker at det er viktig å legge til rette for både vekstbedrifter og levebrødsbedrifter.

BEGGE DELER: Regionsdirektør Kristin Saga i NHO Vestfold påpeker at det er viktig å legge til rette for både vekstbedrifter og levebrødsbedrifter. Foto:

Det samme påpeker banksjef for bedrifter i Dnb, Hanna Kirsebom Aronsen:

– Vi har rundt seks-sju forskjellige arenaer i Vestfold for å verdsette og gi god hjelp til de forskjellige typene bedrifter, med blant annet Start i Vestfold, Ungt Entreprenørskap og Silicia, sier Kirsebom Aronsen.

Dnb er en av samarbeidspartnerne i gasellekåringen.

Kirsebom Aronsen tror at det er også er noe av bakgrunnen for at det vokser fram gaseller i fylket:

– Vestfold var tidlig ute med rådgivning til gründere, og det er et godt gründermiljø i fylket. Tidligere har fylket ligget noe lavt på NHOs indikatorer over verdiskaping. Det har nok gjort at man har jobbet for å bedre dette.

Les også: Her åpner fylkets neste gründerhus

– Ja takk, begge deler

Både Saga og Kirsebom Aronsen viser til at kåringer som Årets gasellebedrift nettopp skal sette vekstbedriftene i fokus, uten at de mener at det bør ta eller tar fokuset fra levebrødsbedriftene.

GODT GRÜNDERMILJØ: Banksjef for bedrifter Hanna Kirsebom Aronsen i Dnb tror et godt gründermiljø i Vestfold er en av årsaken bak de mange gasellebedriftene i fylket.

GODT GRÜNDERMILJØ: Banksjef for bedrifter Hanna Kirsebom Aronsen i Dnb tror et godt gründermiljø i Vestfold er en av årsaken bak de mange gasellebedriftene i fylket. Foto:

– Så er det andre forum som setter fokus på levebrødsbedriftene. Vi må heie på begge, og si ja takk, begge deler, kommenterer Saga.

– Gasellebedriftene utgjør 1,3 prosent av norske bedrifter, men sto for 51 prosent av sysselsettingsveksten, eller 29.000 arbeidsplasser, fra 2012 til 2014. Det er flott at det er mulig å måle en slik gruppe med bedrifter, sier Kirsebom Aronsen.

Lei av konkurransepreget

Haugnes er også skeptisk til å måle kommune opp mot kommune. Eller fylke opp mot fylke. Han mener det er viktig å se hvilke muligheter som ligger i regionen:

– Jeg er lei av dette ønsket om å være bedre enn andre. Man skal være best, men det skaper ikke noe nytt. Man kan ikke leve av å selge ting på hjørnet lenger. Vestfold har et av de beste utgangspunktene for å utvikle næringslivet gjennom beliggenhet tett opptil Oslo og Østfold. De som lykkes er de som ser litt større på det, sier Haugnes.

Les også: - Vestfold bør bli én kommune

Hvert år arrangerer NHO kommune-NM der de rangerer verdiskaping og utvikling i fylker og kommuner innen ulike områder på bakgrunn av en rekke indikatorer.

– På samme måte som med kommune-NM opplever jeg ikke at gasellekåringen først og fremst er en konkurranse. Det viser hvem som har lykkes best, og hva som skal til for å lykkes. I det neste kan en kommune eller bedrift ta tak i det for å forbedre seg. Det er indikatorer som kan brukes som et verktøy, sier Saga.

Artikkeltags