Nå går det veldig mye bedre for næringslivet i Vestfold

Artikkelen er over 2 år gammel

Verdiskapningen i Vestfold sank brattere og lenger enn i landet for øvrig etter finanskrisen for åtte-ni år siden. I noen år så det ikke så lyst ut verken når det gjaldt arbeidsplasser eller lønnsomhet. Men nå har trenden snudd. De siste par årene har verdiskapningen i Vestfold økt mer enn landsgjennomsnittet.