Det vil være en privat ungdomsskole/videregående skole drevet og eiet av Wang Toppidrett A/S (Ingar Fritjof Lae 97,3 prosent) med fokus på idrettsspesialisering i tillegg til å gi et ordinært utdanningsløp for elevene. Da skolen skulle etableres i Stavanger, var skolepengene estimert til 20.000 – 25 000 kroner pr skoleår.

Grunnen til min temporære ambivalens i saken har sin rot i at jeg selv har hatt ett av mine barn på Skagerak International School.

Hva skiller så Skagerak International School fra Wang? Skagerak tilbyr et fult skoleløp fra barnehage til videregående skole. De tilbyr elevene et fullverdig skoleløp basert på pedagogikken i International Baccalaureate (IB), som igjen gir fordeler for ungdom som ønsker å studere i utlandet.

Vi er heldige og har hovedkontor for Jotun-konsernet beliggende her. Jotun tiltrekker seg internasjonal arbeidskraft som ønsker et internasjonalt skoletilbud til sine barn den tiden de jobber og lever i kommunen.

Skagerak fyller dette behovet og gjør også Sandefjord om mulig enda mer attraktiv for internasjonale virksomheter å sette opp sine brohoder her. Og sist men ikke minst, Skagerak International School er en stiftelse – ikke et aksjeselskap.

Wang har ingen av disse kvalitetene. Den fyller ingen viktig rolle for samfunnet. Den har ikke noe særskilt pedagogisk tilbud utover idretts-spesialisering. Den har ikke noe tilbud som er av særlig betydning for rekruttering av internasjonal arbeidskraft, eller næringsetablering.

I Dagbladet fredag 12. mai skriver Inger Merete Hobbelstad om etablering av Wang-skoler. Hun fremholder at vi ikke trenger å oppmuntre store grupper av 12–13 åringer til å se for seg en karrièrevei de færreste av dem kan leve av, og at det kan føre til unødig press til å ta avgjørelsen om et fundamentalt valg av livsstil på et for tidlig tidspunkt i livet.

Jeg er enig med henne i dette.

Den avgjørende faktoren i min argumentasjonsrekke er dog at Wang er et AS og at 97,31 prosent av aksjene eies av Ingar Fritjof Lae. Det gjør barn og unges utdanningsløp, og deres drømmer om å lykkes i idretten, til et marked for salg av tjenester med mål om aksjeutbytte for familie Lae - alene. Det er ingen grunn til å tillate at Lae og hans familie skal berike seg på drømmene til barn og ungdom i Sandefjord. Det bryter med et tav mine aller viktigste prinsipper om at utdanning, helse, omsorg og infrastruktur aldri må være eksponert for spekulasjon til berikelse for selskaper, familier eller enkeltpersoner.