Gå til sidens hovedinnhold

Står det i jobbsøknaden at man er døv, blir man som regel ikke innkalt til intervju

Artikkelen er over 2 år gammel

Nedsatt funksjonsevne men full arbeidsevne – sats på sosialt entreprenørskap!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Samarbeidet om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) startet i 2001. Et av flere mål med IA-avtalen er å øke sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne. Underveisvurderingen av IA-avtalen i 2016 viste imidlertid at dette er utfordrende. Det er derfor gledelig at Regjeringen har igangsatt inkluderingsdugnaden for å få flere med nedsatt arbeidsevne eller hull i CV-en inn i arbeidslivet og satt av 125 millioner til dette arbeidet i statsbudsjettet for 2019.

Det er dessverre mange mennesker som ønsker å arbeide men som av ulike grunner holdes utenfor arbeidslivet. Ifølge Knut O. Åmås står 90 000 funksjonshemmede uten arbeid til tross for at de både vil og kan arbeide (Aftenposten, 21/9). Dette er uholdbart og noe som skaper sosial ulikhet og stigmatisering i samfunnet.

Betyr ikke nedsatt arbeidsevne

Basert på våre egne erfaringer vil vi løfte fram sosialt entreprenørskap som et perspektiv og en tilnærming til et mer inkluderende arbeidsliv generelt og spesielt for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Personer med nedsatt funksjonsevne er en mangfoldig gruppe mennesker, og det å ha nedsatt funksjonsevne betyr ikke nødvendigvis å ha nedsatt arbeidsevne.

To av kronikkforfatterne har selv opplevd hvordan det å ha en funksjonsnedsettelse kan medføre at man stenges ute fra arbeidslivet. Oppgir man i jobbsøknaden at man er døv, blir man som regel ikke innkalt til intervju til tross for at man åpenbart oppfyller de formelle kvalifikasjonskravene stillingen krever. Dessverre er det et godt tips til mennesker med funksjonsnedsettelse å skjule sin funksjonsnedsettelse i jobbsøknaden, og heller satse på å overbevise i jobbintervjuet.

Vi valgte en annen vei. I Sandefjord etablerte vi to private virksomheter hvor både eiere, ledere og ansatte er døve - mediebedriften Supervisuell og byggefirmaet NTS Bygg. Våre ansatte har ikke nedsatt arbeidsevne – den er høy. Internt i bedriften har de heller ikke nedsatt funksjonsevne. De har både fagkompetanse og et viktig mangfoldsperspektiv basert på egenerfaring. Begrepet “nedsatt funksjonsevne” kan dessverre i noen kontekster virke stigmatiserende og bidra til passivitet framfor å finne kreative og gode løsninger som gir fullgod funksjonsevne.

Les også

Severin (17): – Jeg har bevisst valgt bort jevnaldrende som har vært frekke eller ikke vist aksept for at jeg hører dårlig.

 

Kommunikasjonen blir skriftlig

Siden etableringen i 2016 har NTS Bygg reist flere hus og hytter for både privatkunder og firmakunder. Det eneste som skiller NTS Bygg fra andre byggevirksomheter er at samtlige ansatte er døve. Å bygge hus krever ikke god hørsel, men fagkompetanse og arbeidsvilje – egenskaper man kan ha selv om man er døv. For døve er utfordringen å kommunisere på talespråk. I NTS Bygg snakker alle tegnspråk. De ansatte er inkludert i et arbeidsfellesskap med varierte oppgaver og stor grad av autonomi og indre motivasjon. Kommunikasjonen med kunder foregår i hovedsak skriftlig - og det kan ofte være en fordel. Ved befaringer, møter og telefonsamtaler bruker man tegnspråktolk.

Supervisuell er en mediebedrift som også er eid og drevet av døve. De eneste ansatte med normal hørsel er tegnspråktolkene og lydansvarlig. Supervisuell har produsert musikkvideoer og reklamefilmer - med moderne teknologi er det nesten ingen oppgaver innen filmproduksjon som krever god hørsel. Vi kan også tegnspråkfilm i tillegg til “vanlig” filmproduksjon - og blir ofte leid inn av andre produksjonsselskaper for å bistå i filmprosjekter hvor tegnspråk inngår. Uten hørsel blir man også naturlig mer visuelt orientert - og slik kan man snu en funksjonsnedsettelse til et fortrinn.

Hindringer blir fordeler

Vi er ikke de første eller eneste som gjør hindringer om til fordeler. Et annet eksempel er Unicus, et norsk konsulentselskap som fokuserer på autismens positive særtrekk og leverer tjenester innenfor testing og kvalitetssikring av IT-systemer. De ansatte har unike egenskaper som gjør at de er spesielt gode på denne typen arbeid, og det gjør bedriften konkurransedyktig.

Vi ønsker å fremheve sosialt entreprenørskap som et effektivt middel for et mer inkluderende arbeidsliv og samfunn. I følge Nordisk Ministerråd arbeider sosiale entreprenører for sosial endring. Suksess måles ikke primært i profitt, men i hvor stor positiv virkning virksomheten har på samfunnet. Økt livsmestring, verdighet, inkludering, mangfold, redusert marginalisering og sosial ulikhet er gode resultatmål i tillegg til tradisjonelle mål om avkastning.

Vår erfaring er at de aller fleste ønsker å bidra i samfunnet gjennom arbeid. Det er mulig dersom samfunnet legger til rette for det på en måte som vekker indre motivasjon og engasjement i oss som individer. Vi tror dette gjelder alle mennesker uavhengig av om man har nedsatt funksjonsevne eller ikke. Men som evalueringen av IA-avtalen viser, har det vært vanskelig å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet.

Vi vil hevde at det gir større gevinst å se nedsatt funksjonsevne som en del av mangfoldet framfor nedsatt arbeidsevne og noe som må kompenseres for. Om man kun betrakter nedsatt funksjonsevne som et problem, er det et perspektiv som gjør det vanskeligere med reell inkludering. Da risikerer vi som samfunn økt marginalisering og en forsterket følelse av utenforskap.

Les også

Tegnspråk kan bli valgfag i Sandefjord

 

Større sosiale effekter

Reell inkludering og sosial endring oppnås bedre dersom fokuset er på enkeltmenneskets evner, kunnskap og vilje. Vi bør få flere kommersielle virksomheter som etableres av, eies og drives av mennesker med nedsatt funksjonsevne fordi de selv har de beste forutsetninger for å forstå hvordan de kan inkluderes i samfunnet gjennom arbeid. Vi håper også at virksomheter i større grad får øynene opp for at mennesker med nedsatt funksjonsevne representerer et mangfold og kan ha egenskaper og kunnskap som gir dem en jobbmessig fordel.

Avslutningsvis vil vi oppfordre privatpersoner, bedrifter, offentlige innkjøpere og sivilsamfunnet om å bidra til inkluderingsdugnaden ved å etterspørre tjenester som ulike sosiale entreprenører leverer. Da oppnår vi som samfunn også sosiale effekter vi alle ønsker.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 09:00.